Administratieve verplichtingen

Ook in de varkenshouderij ontkomen we er niet aan: administratie. Conform alle regelgeving dient een volledige, complete administratie aanwezig te zijn op elk bedrijf. Wij ondersteunen onze klanten hierin op de volgende manieren.

Bedrijfsbehandelplan (BBP)

Jaarlijks wordt het bedrijfsbehandelplan herzien. In het BBP staat het overzicht van de beschikbare medicijnen voor het bedrijf. We hebben bedrijfsspecifiek per aandoening hierbij ons advies aangegeven, zodat elke veehouder direct weet waarmee er behandeld moet worden. Zowel het BBP als ook het BGP wordt digitaal in InfoVarken beschikbaar gesteld voor de controlerende instanties.

Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)

In het bedrijfsgezondheidsplan, wat jaarlijks moet worden vernieuwd, wordt gekeken naar de algehele bedrijfsvoering. De bedrijfskengetallen worden genoteerd en vergeleken met de gewenste norm. In gesprek met de veehouder wordt het afgelopen jaar geëvalueerd en worden er doelen voor het komende jaar opgesteld.

Rapportages VeeOnline

Na elk bedrijfsbezoek worden de bevindingen per diergroep vastgelegd in VeeOnline. Door dit verplicht te stellen, kan de GD deze meldingen gebruiken voor de landelijke monitoring. Hierbij worden uiteraard geen bedrijfsgegevens gedeeld, maar enkel de geregistreerde aandoeningen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring