1 juli 2024: aangescherpte eisen noodstroomaggregaat

Zoals je in een voorgaand bericht al kon lezen, zijn er sinds 1 juli 2023 nieuwe regels met betrekking tot het alarmsysteem en alarmplan in stallen met enkel kunstmatige ventilatie. Per 1 juli 2024 worden hieraan ook eisen met betrekking de noodstroomaggregaten toegevoegd.

Voor de volledigheid publiceren we hieronder deze extra eisen zoals gepubliceerd door de RVO. De NVWA controleert namelijk sinds vorig jaar door het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij varkenshouders op de nieuwe regels.

Nieuwe eisen noodsysteem vanaf 1 juli 2024 (toevoeging op extra eisen 2023)

In een stal met kunstmatige ventilatie moet ook een noodstroomaggregaat zijn. Dit zorgt ervoor dat uw ventilatiesysteem blijft werken bij stroomuitval. De eisen hiervoor gaan een jaar later in dan de eisen voor het alarmsysteem en het alarmplan. Dit zijn de eisen voor het noodstroomaggregaat:

 • Het aggregaat start direct nadat uw alarmsysteem afgaat. U zorgt ervoor dat dit automatisch gebeurt of handmatig. Er mag geen risico ontstaan voor de gezondheid of het welzijn van de dieren.
 • U test elke maand (onbelast):
  • of het aggregaat aanslaat;
  • of de juiste spanning en frequentie worden bereikt;
  • of de motor stabiel draait.
 • U test het systeem minimaal één keer per jaar (belast) of het aggregaat genoeg vermogen kan leveren. Dit moet genoeg zijn om de maximale bedrijfslast over te kunnen nemen. Dit betekent dat uw ventilatiesysteem altijd goed werkt als de stroom uitvalt.
 • U test het systeem elke maand en registreert de datum en het tijdstip, storingen en uitgevoerde herstelacties.
 • U bewaart de registratie van de maandelijkse testen 13 maanden.
 • U houdt het aggregaat in een ruimte samen met de handleiding. Ook is hier voldoende brandstof aanwezig om het aggregaat 6 uur te laten draaien.

Heeft u nog geen noodstroomaggregaat? Zorg hier dan op tijd voor. Er zijn lange levertijden.

Controle door de NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of uw alarmsysteem, alarmplan en noodsysteem voldoen aan de eisen. Voor het alarmsysteem en alarmplan geldt een overgangstermijn van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024. Dit geldt alleen voor de nieuwe regels. Houdt u zich deze periode niet aan de nieuwe normen? Dan krijgt u eerst een waarschuwing. Houdt u zich na 1 januari 2024 niet aan de nieuwe regels? Dan kunt u direct een boete krijgen.

De regels voor het noodsysteem gelden vanaf 1 juli 2024. Hiervoor geldt geen overgangstermijn.

Om zelf alles te lezen verwijzen we je door naar de website van RVO: Klik hier om naar de website te gaan met de betrekkende publicatie.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring