Vliegenbestrijding

Snel naar:

Algemeen

Vliegenbestrijding. Elk jaar wordt het in het voorjaar of begin van de zomer wel weer aangekaart in een nieuwsbrief of staan er artikelen in de vakbladen. Hoe kan het dan dat er ondanks een overvloed aan informatie en richtlijnen toch elk jaar nog overlast door vliegen bestaat? 

Om hier duidelijkheid in te scheppen en om praktische handvatten te geven om overlast door vliegen op jouw bedrijf te voorkomen hebben we hieronder getracht het een en ander op een rij te zetten. Via het menu bovenin kun je rechtstreeks naar de betreffende hoofdstukken scrollen, maar we adviseren je om in alle rust deze pagina eens in zijn geheel door te lezen. Door het totaalplaatje goed te begrijpen kun je gericht én efficiënt op jouw bedrijf aan de slag om de vliegenpopulatie en de bijbehorende overlast in te perken.

Heb je nu al vragen? Neem dan contact op met de praktijk. Dat kan via WhatsApp, telefonisch of per mail.

De vliegen

Om een goede vliegenbestrijding op je bedrijf toe te passen, is het allereerst zaak om te kijken naar de beestjes die daadwerkelijk het probleem zijn. 

De huisvliegMusca domestica

De huisvlieg is de meest voorkomende vlieg en algemeen bekend bij de meeste mensen. Deze soort is het hele jaar aanwezig en kan wel tot zo’n 15 generaties per jaar ontwikkelen. De vlieg veroorzaakt voornamelijk problemen door hinderlijk in grote getallen aanwezig te zijn en door het overbrengen van ziektekiemen.

De kleine huisvlieg of kleine kamervliegFannia cannicularis

Iets kleiner dan de gewone huisvlieg, maar grotendeels te vergelijken met zijn grote broer.

 
De stalvlieg of steekvliegStomoxys calcitrans

Deze vlieg veroorzaakt met name voor vee veel problemen. Ze kunnen niet alleen ziektekiemen overbrengen, maar veroorzaken ook schade door stress en pijn/ongemak bij het vee. De naam steekvlieg duidt op het feit dat deze vlieg de dieren (en mensen) steekt en een sterke voorkeur heeft voor koeien en varkens.

 
De zomerwrangvliegHydrotaea irritans

Deze vlieg kan naast het overbrengen van ziektekiemen en het zorgen van stress door de aanwezigheid van grote aantallen zwermende vliegen ook verantwoordelijk zijn voor zomermastitis/zomerwrang. Besmettelijke uierontsteking die vaak wordt gezien bij pinken/vaarzen of droge koeien tijdens het weiden.

 

Problemen door vliegen

Vliegen eten alleen door het opzuigen van vloeibaar voedsel. Niet al het eten is echter beschikbaar in vloeibare vorm. Bij vaste voedsel of bijvoorbeeld de huid schrapen de vliegen het voedsel eerst op met de borstels aan hun pootjes en wordt dit vervolgens bevochtigd, zodat het voedsel daarna opgegeten kan worden. Deze beschadiging en het bevochtigen is de basis voor mogelijke overdracht van ziektekiemen door de vliegen. Daarnaast zijn de stekende/zuigende vliegen in staat om door het steken ziektekiemen over te brengen.

Bij de overdracht van ziektekiemen kun je zowel aan virussen als ook aan bacteriën denken. Enkele voorbeelden van ziektekiemen die via vliegen kunnen worden overgedragen:

 • Rotavirus
 • Coronavirus
 • Salmonella
 • E.coli
 • Overige mastitiskiemen
 • Blauwtongvirus
 • Schmallenbergvirus
 • Moraxella bovis (deze bacterie veroorzaakt ‘houw’, ook wel besmettelijke oogontsteking of IBK genoemd)

Naast de overdracht van ziektekiemen kunnen vliegen ook zorgen voor irritatie/stress en hiermee gepaard gaande productieverliezen. Dit kan oplopen tot wel 1 kilogram melk per dag.

Levenscyclus vliegen

Nu we weten welke vliegen er aanwezig kunnen zijn en de problemen die het gevolg van deze vliegen kunnen zijn, is de volgende stap de verdieping in de levenscyclus van de vliegen. Dit is deels om aan te geven waarom tijdig preventief handelen van belang is. Onbehandelde vliegenpopulaties kunnen namelijk in korte tijd exploderen tot een gigantische bron van overlast en problemen. Daarnaast is de levenscyclus van de vliegen de basis waarop producten in het kader van vliegenbestrijding kunnen worden ingezet.

In de afbeelding hieronder kun je een simpele levenscyclus van de vliegen zien, zoals deze grofweg bij alle vliegen voorkomt. Verschillen tussen vliegen zitten onder andere in de benodigde hoeveelheid vocht, voeding en temperaturen. Ook is de tijdsspanne van de verschillende stadia niet bij alle vliegen gelijk. 

Simpele levenscyclus van de vlieg

Om een indruk te geven van de snelheid waarmee bijvoorbeeld de huisvlieg deze levenscyclus doorloopt, hieronder de levenscyclus bij een omgevingstemperatuur van 33 graden Celsius (wat bij de zomerdag of in bijvoorbeeld strohokken geen uitzondering is):

  • Ei-stadium: 13 minuten
  • Larve-stadium: 4 dagen
  • Pop-stadium: 2 dagen (15 uren)
  • Uitkomst tot volwassen vlieg: 1 dag (8,5 uren)
  • Totale cyclusduur: 7 dagen!

Ter illustratie: bij 25 graden Celsius duurt deze cyclus 16 dagen. Dit komt ook overeen met de mate van overlast welke wij zien in de zomermaanden, bij hogere temperaturen loopt de overlast door vliegen enorm op.

De combinatie van de betrekkelijk snelle levenscyclus in de combinatie met de productie van veel eitjes (tot wel 1000 eitjes in zo’n 10-20 dagen), maakt dat de totale hoeveelheid vliegen exponentieel kan toenemen.

De vliegen die veehouders in de stal zien zijn slechts het topje van de ijsberg. Zo’n 15-20% van de totale populatie zijn vliegen. De overige 80-85% bestaat uit maden/eieren en larven.

Zaak dus om tijdig te behandelen om ongecontroleerde overlast te voorkomen. Effectief vliegen bestrijden begint daarom al in de maanden april en mei, waarbij madenbestrijding de basis vormt voor het daadwerkelijk bestrijden van het probleem!

Enkel de vliegen bestrijden is symptomatisch en onvoldoende effectief om uitbreiding van de vliegenpopulatie in te dammen en onder controle te houden.

De totale vliegenbestrijding

De totale vliegenbestrijding bestaat uit een aantal maatregelen die je kunt treffen om de vliegenpopulatie op jouw bedrijf beheersbaar te houden. Dit kan grofweg onderverdeeld worden in achtereenvolgens de bestrijding van de maden (de basis van de vliegenpopulatie), de bestrijding van de aanwezige vliegen in de stal en het beschermen van de dieren tegen de nog aanwezige vliegen.


Bestrijding van de maden

Neporex

 • Neporex is niet giftig en dus veilig voor mens en dier
 • Geen resistentie bekend
 • Belangrijk om tijdig te starten (in april/mei)
 • Langwerkend (tot 12 weken)
 • Werkt het beste tegen stadium I en II larven 

Te laat gestart? Of alsnog overlast?

 • 2 weken na de eerste behandeling herhalen en vervolgens elke 6 weken

Praktische toepassing:

 • Granulaat – 250 gram per 10 vierkante meter
 • Goed oplosbaar
 • Gebruiksvriendelijk en doeltreffend
 • Geen afbraak van nuttige insecten
 • Strooien, gieten of spuiten op plekken waar vliegen eieren leggen (dus op vochtige, rottende plekken)

Neporex is via de praktijk verkrijgbaar in verschillende verpakkingsgroottes. Neem contact op voor de mogelijkheden en prijzen via WhatsApp, telefonisch of per mail.


Bestrijding van de vliegen

Voor de bestrijding van de reeds aanwezig vliegen zijn er verschillende middelen beschikbaar, welke zijn toegelaten voor rundveestallen. Ook deze middelen kunnen wij op bestelling leveren.

Twenty One

 • Toegelaten voor rundvee-, varkens- en pluimveestallen
 • Snelle en langdurige werking, tot 8 weken
 • Dubbele werking: door contact en door inname

Praktische toepassing:

 • In gelijke delen (1:1) mengen met lauw water en roer dit goed om
 • Breng de verkregen pasta met kwast of roller aan voor dit doel bestemde plastic of houten panelen
 • Hang de panelen in de ruimte

 

 


Sojet

 • Bevat seksuele lokstof
 • Toepassing door bestrijken van geschikte panelen
 • Bevat 10% imidacloprid

Praktische toepassing:

 • Voor ruimtes van 100 vierkante meter:
 • 250 gram product oplossen in 250 ml water
 • Aanbrengen op panelen en in de dierruimtes plaatsen

 

 


Deltanil / Tectonik / Spotinor / Butox Protect

 • Bestrijden van vliegen op koeien, kalveren en pinken
 • Pour-on toepassing
 • Werkingsduur gemiddeld tussen de 6 en 8 weken
 • Let op de juiste dosering
 • Wachttijden melk: 0 dagen

Belangrijk bij de pour-on toepassingen is om te kijken naar de juiste dosering per dier. Dit kan variëren van 10 tot wel 30 ml per dier (volwassen rund van 600 kg lichaamsgewicht). Zeker wanneer alleen wordt gekeken naar de prijs van bijvoorbeeld een verpakking van 2,5 liter kan dit per dosering per dier een aanzienlijk prijsverschil met zich meebrengen. De assistentes vertellen je graag het verschil in werkingsduur, de juiste toediening en de prijs per behandeling. Schroom dus niet om te bellen of te WhatsAppen.


Auriplak

 • Oorlabels voor vliegenbestrijding in de wei
 • Eenvoudig aan oornummer te bevestigen
 • Werkt 4 maanden lang

 • Regenbestendig
 • Ter preventie van zomerwrang: 2 oorlabels per dier

 


K-Othrine 

 • Brede werking: tegen alle kruipende en vliegende insecten
 • Lange nawerking, tot wel 4 weken
 • Geurloos
 • Kan worden toegepast in aanwezigheid van dieren

Praktische toepassing:

 • 166 ml K-Othrine SC7.5 aanvullen tot 5 liter water
 • Bovenstaande hoeveelheid voor 100 vierkante meter
 • Met rugspuit in betreffende ruimte aanbrengen
 • Niet rechtstreeks op mensen of dieren spuiten

 


 

Alle bovenstaande producten zijn via de praktijk verkrijgbaar. Vraag naar de mogelijkheden en prijzen door contact op te nemen met de praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring