Uiergezondheid

Naast vruchtbaarheid en klauwgezondheid is uiergezondheid één van de belangrijkste pijlers op het melkveebedrijf. Ook hierin kunnen wij je ondersteunen.

Om de uiergezondheid op een bedrijf te optimaliseren is het belangrijk om eerst een nulmeting uit te voeren. Hierbij kijken we naar de meest voorkomende kiemen op het bedrijf, de dieren waarbij problemen (hoogcelgetal/mastitis) optreden en de periode waarin deze problemen optreden (droogstand/begin lactatie/eind lactatie/etc.).

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan er een bedrijfsspecifiek plan worden opgesteld om de gewenste doelen te behalen. Tijdens de regelmatige rundveebegeleidingen wordt de uiergezondheid besproken en worden ingezette maatregelen geëvalueerd. Indien nodig schakelen wij externe experts in op het gebied van uiergezondheid om zo samen een goed plan op te kunnen stellen. 

Praktische invulling

Qua praktische invulling houdt dit in dat we de kengetallen op basis van onder andere de melkcontrole (MPR) en vanuit het managementsysteem van de veehouder regelmatig bespreken. Hieruit kan onder andere een advies volgen om één of enkele dieren te bemonsteren. Wij bieden dan ook de mogelijkheid aan voor het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek en de hierop volgende antibioticagevoeligheidsbepaling. Zo weet je snel en eenvoudig welke kiemen er een rol spelen én waarmee je deze kiemen het beste kunt behandelen. Zo werken we samen verder naar een betere uiergezondheid, een reductie in antibioticagebruik en voorkomen we resistentie.