Klauwgezondheid

Een goed fundament is de basis voor een stabiel bouwwerk. Bij de koe vormen de klauwen dan ook het fundament voor een lange levensduur en een goede productie.

Zaak dus om de klauwen optimaal te verzorgen en klauwaandoeningen te voorkomen. Maar hoe kun je dit nu het beste doen? Het begint met het kijken naar de verschillende factoren die de klauwgezondheid beïnvloeden:

Bron: Royal GD Deventer

Zoals hierboven in de afbeelding is te zien, houd je gezonde klauwen door minimale belasting, goede klauwkwaliteit, minimale aantasting en door vroeg én effectief in te grijpen bij minimale abnormaliteiten. Door de data van de klauwbekapper te analyseren kan er een redelijke inschatting worden gemaakt waar de klauwproblemen (grotendeels) vandaan komen. Hieruit volgend kan er specifiek gekeken worden hoe deze problemen verholpen kunnen worden. Ook hierin kunnen wij je ondersteunen.

Praktische ondersteuning

Praktisch bieden wij een analyse van de verzamelde data, indien nodig aangevuld met extra onderzoek (bijvoorbeeld tankmelkonderzoek op mineralen en spoorelementen). Aangezien huisvesting (looppaden, ligcomfort, hygiëne, etc.) ook een belangrijke rol speelt, wordt dit ook meegenomen in het advies. Het aspect voeding wordt in overleg met de voeradviseur bekeken en indien nodig aangepast. Uiteindelijk is het doel om met bovenstaande gegevens een duidelijk, maar vooral ook praktisch advies neer te leggen waarmee de veehouder de klauwgezondheid op het bedrijf naar een hoger niveau kan brengen. 

Het praktische werk zoals het bekappen laten wij over aan de specialist (de klauwbekapper) of de veehouder zelf. Ingrepen die wij wel uitvoeren zijn het verwijderen van tylomen en het amputeren van een sterk aangedane klauw welke niet meer kan herstellen. Alhoewel dit ingrepen zijn die liever worden voorkomen, kunnen deze er bij het tijdig uitvoeren en het wegnemen van de overige oorzaken wel voor zorgen dat de koe de lactatie nog af kan maken (en eventueel zelfs nog langer mee kan gaan). Beide operaties zijn relatief eenvoudig uit te voeren en zeker de moeite waard om de koe te kunnen sparen. 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring