Nieuwe FEI en KNHS eisen basisvaccinatie Influenza

Per 1 januari 2024 zijn de eisen voor de basisvaccinatie influenza bij paarden door de FEI (Fédération Équestre Internationale; mondiaal overkoepelende paardensport organisatie) bijgesteld voor paarden en pony’s die vanaf dat moment de basisvaccinatie nog moeten krijgen. De hoeveelheid vaccinaties blijft met 3 entingen hetzelfde, echter de tijdstippen waarop de vaccinaties elkaar opvolgen is wat gewijzigd.

De nieuwe regels van de FEI weken daarom iets af van de eisen zoals gesteld door de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie). Daarop heeft het KNHS besloten om de basisvaccinatie ook aan te passen per 1 april 2024. In de tabel hieronder zijn de vaccinatieschema’s weergegeven. Het nieuwe vaccinatieschema is dus van belang om op FEI-evenementen van start te kunnen gaan.

Paarden geboren vanaf 2022 moeten volgens de regels van de KNHS 3 basisvaccinaties krijgen. Voor paarden geboren vóór 2022 die niet deelnemen aan FEI wedstrijden geldt nog steeds een tweevoudige basisvaccinatie.

Voor de volledigheid hieronder nog de overige eisen met betrekking tot de vaccinaties en de deelname aan (FEI)wedstrijden:

  • Jaarlijkse herhalingsvaccinatie dient gegeven te worden binnen 12 maanden na de voorgaande vaccinatie;
  • Neem je specifiek deel aan een FEI-evenement? Dan mag het interval tot de voorgaande vaccinatie nooit langer bedragen dan 6 maanden + 21 dagen;
  • Binnen 7 dagen voor een FEI-evenement mag er niet meer worden gevaccineerd;
  • Je mag deelnemen aan een FEI-evenement vanaf 7 dagen na de de tweede vaccinatie (V2);
  • Paarden en pony’s die vóór 1 januari 2005 de basisvaccinatie hebben doorlopen hoeven niet opnieuw te boosteren (V3). Zij moeten voor deelname aan een FEI-evenement uiteraard wel voldoen aan het maximale vaccinatie-interval van 6 maanden + 21 dagen of de jaarlijkse herhalingsvaccinatie bij niet-FEI-evenementen.

Bron: Horses.nl en FEI

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring