Data-gedreven advies

Data, big data of massadata.

Populaire termen voor verzamelingen van gegevens over processen of structuren, voornamelijk ter analyse en verbetering hiervan. Ook in de wereld van de diergeneeskunde wordt het gebruik van data steeds actueler en volgens onze visie is het gebruik van data zelfs noodzakelijk voor een goede veterinaire bedrijfsbegeleiding. In een voorgaand nieuwsbericht kon je al lezen dat we sinds geruime tijd werken met een digitale tool genaamd Mmmooogle. In combinatie met de gegevens uit de MelkProductieRegistratie (MPR), de managementprogramma’s van de veehouders en het door ons gebruikte begeleidingssysteem Vetwerk kunnen we de beschikbare data op de melkveebedrijven gebruiken om verbeterpunten in beeld te brengen en dit vervolgens omzetten in gericht, praktisch advies.

De hedendaagse melkveehouderij is niet meer te vergelijken met de melkveehouderij van een decennium eerder. Niet alleen zijn de eisen die worden gesteld aan de productie, de gezondheid en het welzijn van de koeien steeds verder uitgebouwd, ook de alsmaar wisselende regelgeving en de hieruit voortvloeiende aanpassingen vragen om een efficiënt, goed te managen bedrijf. Preventief werken is hierin het sleutelwoord. Duurzaamheid is richting de consument een hot-topic, waaraan wij als dierenartsen een gezonde bijdrage kunnen leveren. Door te focussen op het gezond houden van dieren is er automatisch minder curatieve zorg nodig. Dit zorgt niet alleen voor meer werkplezier en gezonde koeien, maar is onder de streep ook zeer zeker financieel aantrekkelijk.

Om goed preventief te kunnen werken is goede data(-analyse) onontbeerlijk. Immers, aan de hand van data kunnen patronen en afwijkingen van de norm in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Met deze gegevens kunnen er vervolgens weloverwogen aanpassingen worden doorgevoerd en kunnen klinische problemen worden voorkomen. Naast het voorkomen van zieke dieren resulteert dit vaak ook in een hogere productie of een verbeterde vruchtbaarheid.

Ook geïnteresseerd om jouw resultaten verder te optimaliseren? Neem dan contact op met de praktijk of kaart het aan bij de volgende rundveebegeleiding. Zo kunnen we samen op weg naar een nóg gezondere en efficiënte veestapel!

Kijk hieronder filmpjes van Miel Hostens over het toepassen van data in de bedrijfsbegeleiding door dierenartsen. De dierenartsen van Dinkelland Dierenartsen maken al geruime tijd deel uit van de Advanced Veterinary Management groep. Deze groep dierenartsen komt meerdere keren per jaar bijeen om casussen te bespreken en zij worden tijdens deze bijeenkomsten ook verder getraind door experts om de veterinaire bedrijfsbegeleiding verder te ontwikkelen.

Lees hier nog meer over het gebruik van data door dierenartsen tijdens de bedrijfsbegeleiding. 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring