vaccinatie blauwtong beschikbaar

Blauwtongvaccin beschikbaar!

Goed nieuws!

Op vrijdag 26 april jl. werd bekend gemaakt dat er een commercieel vaccin tegen blauwtong is goedgekeurd voor gebruik in Nederland (tegen het aanwezige serotype 3) en dat dit in de loop van de maand mei beschikbaar komt. Dit is goed nieuws, want op deze manier kunnen in de loop van de zomer alle schapen en runderen beschermd zijn. Gezien de lage temperaturen de afgelopen weken zijn de knutten nog weinig actief. Deze kleine mugjes, die het blauwtongvirus overdragen, zullen bij de hogere temperaturen de komende weken steeds actiever worden. De angst bij schapen- en rundveehouders leeft dan ook dat met deze temperatuurstijgingen het aantal blauwtong besmettingen ook zal toenemen. Deze zorgen kunnen met de inzet van het nieuwe vaccin dan ook grotendeels worden weggenomen.

Praktische inzet vaccin

Voor schapen is een eenmalige vaccinatie voldoende. De enting kan vanaf een leeftijd van 3 maanden worden uitgevoerd. Voor runderen zijn twee basisvaccinaties nodig met een interval van 3 weken. Runderen mogen vanaf een leeftijd van 2 maanden gevaccineerd worden. De dieren zijn 28 dagen na uitvoeren van de vaccinaties beschermd gedurende 12 maanden, waarna eenmalige hervaccinatie nodig is voor het continueren van de bescherming.

Advies vaccineren ja of nee?

We krijgen momenteel veel telefoontjes van met name melkveehouders over de noodzaak van het vaccineren van hun melkkoeien. Over de noodzaak bestaat natuurlijk altijd enige discussie, niemand kan inschatten hoe groot het risico is op besmetting en de bijkomende (ernstige) gevolgen, zowel op gebied van diergezondheid als ook financieel voor het bedrijf. Uit de uitvoerige reportages in de media afgelopen jaar kan in ieder geval wel worden afgeleid dat blauwtong op de getroffen bedrijven voor extreme schade en ellende kan zorgen, zowel voor de dieren als ook voor de veehouders. Bovendien zullen vaccinatie én de eerder beschreven maatregelen (onder andere optimaliseren van de vliegenbestrijding) er samen voor moeten zorgen dat het virus minder snel spreidt en de geïnfecteerde dieren minder ziek worden. Uiteraard begrijpen wij dat een koppelvaccinatie een onvoorziene kostenpost met zich meebrengt, maar ons inziens weegt dit niet op tegen de gevolgen van een blauwtong infectie op je bedrijf. Ons advies is dus om je dieren én je bedrijf te beschermen door het uitvoeren van een vaccinatie.

Aangezien er een beperkte hoeveelheid vaccins beschikbaar komt en we niet met een onnodig grote voorraad willen blijven zitten, vragen wij onze veehouders om aan te geven hoeveel dieren er gevaccineerd dienen te worden, zodat we op maat kunnen bestellen. Neem hiervoor contact op met de praktijk via WhatsApp, telefonisch of via de mail.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring