Blauwtong in Midden-Nederland

Op 6 september heeft het Ministerie van LNV ons bericht gedaan van een blauwtong besmetting op vier schapenhouderijen in Midden-Nederland. Sinds 2009 is er in Nederland geen blauwtong meer aangetoond. Nederland had daarom sinds 2012 de officiële EU-vrijstatus, die hiermee helaas komt te vervallen. Blauwtong is een meldingsplichtige ziekte.

Aangezien het blauwtong-virus enkel wordt verspreid door knutten (kleine muggen) en niet door direct contact tussen dieren, is het belangrijk om extra alert te zijn op vliegenbestrijding en insectenwerende maatregelen. Doordat de knutten behoorlijke afstanden kunnen overbruggen, is snelle verspreiding naar een groter gebied goed mogelijk. Probeer dus zoveel mogelijk te voorkomen dat jouw herkauwers (voornamelijk schapen en runderen) besmet worden, door extra aandacht te schenken aan de vliegenbestrijding. Vaccinatie is daarnaast één van de belangrijkste hulpmiddelen om besmetting te voorkomen. De NVWA onderzoekt momenteel welk serotype van het blauwtong-virus (BTV) er op de betreffende bedrijven is gevonden. Wanneer dit bekend is kan er specifiek worden gekeken welk vaccin geschikt is.

Naast insectwerende maatregelen en vaccinatie is het zaak om goed te letten op klinische symptomen van een mogelijke blauwtong infectie. Infecties kunnen symptoomloos verlopen, maar kunnen ook zeer heftige ziekteverschijnselen laten zien. Koorts, sloom, dikke kop, kwijlen, neusuitvloeiing, kreupelheid door ontstekingen in de bek en bij de kroonrand zijn de meest voorkomende verschijnselen.
Door bijkomende complicaties zoals slecht eten of secundaire infecties kunnen dieren hier aan sterven.

Besmette bedrijven worden (tijdelijk) door de NVWA geblokkeerd. Dieren op deze bedrijven mogen enkel naar de slacht worden afgevoerd. Dieren of levende producten mogen dus tijdelijk niet afgevoerd worden. Het verliezen van de EU-vrijstatus heeft daarnaast gevolgen voor certificerings-eisen voor de handel in levende herkauwers en hun levende producten. Denk hierbij aan sperma, eicellen en embryo’s. Aanvullende eisen kunnen nu worden toegepast (zoals quarantaine of extra testen).

Wanneer er nieuwe berichtgeving is over de blauwtong situatie in Nederland zullen wij je op de hoogte houden. Denk je zelf dat je dieren met mogelijke blauwtong verschijnselen hebt? Neem dan contact op met de praktijk zodat we de juiste maatregelen kunnen treffen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring